ชื่อบัญชีธนาคาร-บริษัท-เอสเอ็นพีโกลด์-จำกัด
payment21