ตารางวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2562

ตารางวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10

  • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
  • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – ปิดให้บริการ
  • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – ปิดให้บริการ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 วันชาติสหรัฐอเมริกา Independence Day

  • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
  • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – เปิดให้บริการ
  • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – เปิดให้บริการ

Share this post