ตารางวันหยุดเดือนตุลาคม 2562

ตารางวันหยุดเดือนตุลาคม 2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช

  • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
  • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – ปิดให้บริการ
  • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – เปิดให้บริการ

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

  • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
  • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – ปิดให้บริการ
  • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – เปิดให้บริการ

Share this post