ตารางวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2562

ตารางวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – เปิดให้บริการ

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 วันหยุดเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – ปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – ปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Phone – ปิดให้บริการ
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) –  ปิดให้บริการ

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 วันหยุดเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) –  ปิดให้บริการ

Share this post