ตารางวันหยุดเดือนมกราคม 2562

ตารางวันหยุดเดือนมกราคม 2562

วันอังคาร 1 มกราคม 2562 วันปีใหม่

  • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – ปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Online – ปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Phone – ปิดให้บริการ
  • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดให้บริการ
  • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) –  ปิดให้บริการ

วันพุธ 2 มกราคม 2562 วันปีใหม่

  • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
  • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดให้บริการ
  • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) –  ปิดให้บริการ

Share this post