ตารางวันหยุดเดือนเมษายน 2562

ตารางวันหยุดเดือนเมษายน 2562

วันเสาร์ 13 เมษายน 2562 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์

  • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – ปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Online – ปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Phone – ปิดให้บริการ
  • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดให้บริการ
  • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) –  ปิดให้บริการ

วันจันทร์ที่ 15 ถึง วันอังคารที่16 เมษายน 2562 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์

  • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
  • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง –  ปิดให้บริการ
  • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) –  ปิดให้บริการ

Share this post