วิธีการใช้งานระบบ SNPGOLD ONLINE

ลิงค์เข้าสู่ระบบ

1 เข้าสู่เว็บไซต์ www.snpgold.com คลิกเมนูเข้าสู่ระบบ

1.1 เมนูจะแสดงในทุกๆหน้าของเว็บไซต์


1.2 เมนูจะแสดงในหน้าแรกของเว็บไซต์

2 หลังจะคลิกเมนูเข้าสู่ระบบแล้ว จะเข้าสู้หน้าจอ
Login เข้าสู่ระบบ SNPGOLD ONLINE

2.1 กรอก ชื่อผู้ใช้งาน Username 


2.2 กรอก รหัสผ่าน Password


2.3 คลิก “Login” เพื่อเข้าสู่ระบบ

3 หลังจะคลิกปุ่ม Login แล้ว จะเข้าสู้หน้าจอ
ข้อตกลงและเงื่อนไขของทางบริษัท เอสเอ็นพีโกลด์ จำกัด

3.1 ติ๊กถูกที่ช่อง  ยอมรับ


3.2 คลิกปุ่มคลิกปุ่ม

วิธีการซื้อขายทองคำผ่านระบบ SNPGOLD ONLINE

อธิบายหน้าจอซื้อขาย

หน้าจอการทำรายการซื้อขาย

1.1 แสดงราคา Spot BID และ Spot ASK

1.2 แสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

1.3 แสดงราคา ทองคำแท่ง 96.5% และ ทองคำแท่ง 99.99% ที่ลูกค้าสามารถ ซื้อ-ขายได้

1.4 ปุ่ม ซื้อ-ขาย ทองคำแท่ง 96.5% และ ทองคำแท่ง 99.99%

วิธีซื้อขาย-กดปุ่มซื้อขาย

1 ขั้นตอนการ “ซื้อ-ขาย” ทองคำแท่ง

1.1 ต้องการ “ขาย” ทองคำ เมื่อลูกค้าต้องการขายให้คลิกปุ่ม 002ในรายการทองคำ 96.5% หรือ 99.99%


1.2 ต้องการ “ซื้อ” ทองคำ เมื่อลูกค้าต้องการขายให้คลิกปุ่ม 003 ในรายการทองคำ 96.5% หรือ 99.99%

popup รายการซื้อขาย

2 หลังจากคลิกปุ่ม ซื้อหรือขายแล้ว จะมีเมนูแสดงขึ้นมา 

ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกจำนวนในการซื้อขายทองคำได้ ทองคำ 96.5% ซื้อขายได้ตั้งแต่จำนวน 10 บาท ถึง 600 บาท ทองคำ 99.99% ซื้อขายได้ตั้งแต่จำนวน 1Kg. ถึง 5Kg.


2.1  เลือกจำนวนทองคำที่จะ ซื้อ-ขาย


2.2 ระบุ PINCODE


2.3 คลิกปุ่ม 005

3. หน้าต่างยืนยันการซื้อขายทองคำ เป็นการให้ลูกค้ายืนยันการทำรายการซื้อขายทองคำ จะมีรายละเอียดต่างๆในการซื้อขาย

3.1 เมื่อลูกค้าต้องการซื้อขายให้คลิกปุ่ม Screen Shot 10-30-15 at 12.25 PM เพื่อยืนยันการทำรายการ


3.2 หรือถ้าลูกค้าต้องการยกเลิกการซื้อขาย คลิกปุ่ม Screen Shot 10-30-15 at 12.25 PM 001


3.3 ระบบจะมีเวลาให้กำเนินการซื้อขาย 5 วินาที หลังจากนั้นระบบจะยกเลิกการซื้อขาย