ทองคำแท่ง 96.5% (มาตรฐานทองไทย)

ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.5% ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สคบ. (มาตรฐานทองไทย) ได้รับการยอมรับคุณภาพจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย 

 • ขนาด 0.6 กรัม  |  (0.6 กรัม x 0.55 ซม. x 1.09 ซม. x 0.05 ซม.)
 • ขนาด 1 กรัม  |  (1 กรัม x 0.69 ซม. x 1.39 ซม. x 0.06 ซม.)
 • ขนาด 0.125 บาท (ครึ่งสลึง)  |  (1.9 กรัม x 1.16 ซม. x 2.01 ซม. x 0.1 ซม.)
 • ขนาด 0.25 บาท (1สลึง)  |  (3.81 กรัม x 1.16 ซม. x 2.02 ซม. x 0.09 ซม.)
 • ขนาด 0.50 บาท (2สลึง)  |  (7.62 กรัม x 1.12 ซม. x 2.52 ซม. x 0.12 ซม.)
 • ขนาด 1 บาท  |  (15.24 กรัม x 1.7 ซม. x 3 ซม. x 0.17 ซม.)
 • ขนาด 2 บาท  |  (30.48 กรัม x 2 ซม. x 3.8 ซม. x 0.22 ซม.)
 • ขนาด 5 บาท  |  (76.22 กรัม x 2.24 ซม. x 4.5 ซม. x 0.42 ซม.)
 • ขนาด 10 บาท  |  (152.44 กรัม x 3 ซม. x 6 ซม. x 0.48 ซม.)

* (น้ำหนัก x กว้าง x ยาว x หนา))


ทองคำแท่ง 99.99% LBMA (มาตรฐานโลก)

ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% LBMA (London Bullion Market Association) เป็นทองคำแท่งที่ได้รับการยอมรับและนิยมซื้อหรือขายในตลาดโลก

 • แบรนด์ Argor Heraeus – Switzerland
 • แบรนด์ PAMP – Switzerland
 • แบรนด์ Metalor – Switzerland
 • แบรนด์ Valcambi – Switzerland
 • แบรนด์ Heraus – Germany
 • แบรนด์ Johnson – England
 • แบรนด์ Perth Mint – Australia
 • แบรนด์ Rand – South Africa