ทองคำแท่ง 96.5% (มาตรฐานทองไทย)

ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.5% ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สคบ. (มาตรฐานทองไทย) ได้รับการยอมรับคุณภาพจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย 

 น้ำหนัก (กรัม)  x  กว้าง (ซม.)  x  ยาว (ซม.)  x  หนา (ซม.)

 • แผ่นขนาด 0.1 กรัม  |  (0.1  x  1.4  x  1.4  x  – )
 • แผ่นขนาด 0.2 กรัม  |  (0.2  x  1.5  x  1.8  x – )
 • แผ่นขนาด 0.3 กรัม  |  (0.3  x  1.8  x  2.2  x  – )
 • แท่งขนาด 0.3 กรัม  |  (0.3  x  0.55  x  1.09  x  0.03)
 • แผ่นขนาด 0.5 กรัม  |  (0.5 x 2 x 2.5 x – )
 • แท่งขนาด 0.6 กรัม  |  (0.6  x  0.55  x  1.09  x  0.05)
 • แท่งขนาด 1 กรัม  |  (1  x  0.69  x  1.39  x  0.06)
 • แท่งขนาด 1 กรัม  |  (1  x  2.5  x  3.1  x  – )
 • แท่งขนาด 0.125 บาท (ครึ่งสลึง)  |  (1.9055  x  1 x  1.7  x  0.1)
 • แท่งขนาด 0.25 บาท (1สลึง)  |  (3.811  x  1.16  x  2.02  x 0.09)
 • แท่งขนาด 0.50 บาท (2สลึง)  |  (7.622  x  1.4  x  2.52  x  0.12)
 • แท่งขนาด 1 บาท  |  (15.244  x  1.7  x  3  x  0.17)
 • แท่งขนาด 2 บาท  |  (30.488  x 2  x  3.8  x  0.22)
 • แท่งขนาด 5 บาท  |  (76.22  x  2.24  x  4.5  x  0.42)
 • แท่งขนาด 10 บาท  |  (152.44  x  3  x  6  x  0.48)

ทองคำแท่ง 99.99% LBMA (มาตรฐานโลก)

ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% LBMA (London Bullion Market Association) เป็นทองคำแท่งที่ได้รับการยอมรับและนิยมซื้อหรือขายในตลาดโลก

 • แบรนด์ Argor Heraeus – Switzerland
 • แบรนด์ PAMP – Switzerland
 • แบรนด์ Metalor – Switzerland
 • แบรนด์ Valcambi – Switzerland
 • แบรนด์ Heraus – Germany
 • แบรนด์ Johnson – England
 • แบรนด์ Perth Mint – Australia
 • แบรนด์ Rand – South Africa