ทองคำแท่ง 96.5% (มาตรฐานทองไทย)

ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.5% ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สคบ. (มาตรฐานทองไทย) ได้รับการยอมรับคุณภาพจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย 

 • ทองคำแท่งขนาด 25 สตางค์
 • ทองคำแท่งขนาด 50 สตางค์
 • ทองคำแท่งขนาด 1 บาท
 • ทองคำแท่งขนาด 2 บาท
 • ทองคำแท่งขนาด 5 บาท
 • ทองคำแท่งขนาด 10 บาท

ทองคำแท่ง 99.99% LBMA (มาตรฐานโลก)

ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% LBMA (London Bullion Market Association) เป็นทองคำแท่งที่ได้รับการยอมรับและนิยมซื้อหรือขายในตลาดโลก

 • แบรนด์ Argor Heraeus – Switzerland
 • แบรนด์ PAMP – Switzerland
 • แบรนด์ Metalor – Switzerland
 • แบรนด์ Valcambi – Switzerland
 • แบรนด์ Heraus – Germany
 • แบรนด์ Johnson – England
 • แบรนด์ Perth Mint – Australia
 • แบรนด์ Rand – South Africa