เปิดบัญชีใหม่

บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์ จำกัด

กลุ่มบริษัทในเครือห้างทองแสงนภา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทองคำมายาวนานกว่า 20 ปี มีโรงงานปั้มทองคำที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จาก สคบ. ได้รับการยอมรับคุณภาพจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย 

สินค้าของ SNPGOLD มี 2 ประเภทคือ

 • ทองคำแท่ง 96.50% มาตรฐาน สคบ. (มาตรฐานทองไทย)
 • ทองคำแท่ง 99.99% มาตรฐาน LBMA (มาตรฐานโลก)

ช่องทางการซื้อ-ขาย

 • ซื้อ-ขาย ผ่านโทรศัพท์
 • ซื้อ-ขาย ผ่านระบบ Online
 • ซื้อ-ขาย โดยตรงที่บริษัท

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรก สมุดบัญชีธนาคาร
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ช่องทางการติดต่อ

  สนใจเปิดบัญชีกับ SNP GOLD

  ชื่อของคุณ (ต้องการ)

  เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ

  ท่านรู้จักเราได้อย่างไร?

  สื่อสิ่งพิมพ์
  สิ้อวิทยุ - โทรทัศน์
  โซเชียลมีเดีย
  คนรู้จัก
  Google
  อื่นๆ