ตารางวันหยุดเดือนธันวาคม 2562

ตารางวันหยุดเดือนธันวาคม 2562

วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2563 วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันจันทร์ 1 มกราคม 2563

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – ปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – ปิดให้บริการ (เปิดให้บริการ วันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2562 )
 • ระบบ Gold Phone – ปิดให้บริการ (เปิดให้บริการ วันที่ 30 – 31 ธันวาคม  2562)
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – ปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – ปิดให้บริการ

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับเทศกาลคริสต์มาส

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – เปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – เปิดให้บริการ
 • ทุกระบบเปิดให้บริการเวลา 9.00น. ถึง 17.00น.

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญ

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – ปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – เปิดให้บริการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติ

 • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
 • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
 • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – ปิดให้บริการ
 • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – ปิดให้บริการ

Share this post