ตารางวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ตารางวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันหยุดต่างประเทศ “PRESIDENT’S DAY” วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

  • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
  • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – เปิดให้บริการ
  • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – เปิดให้บริการ

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

  • บริษัท เอสเอ็นพีโกลด์  จำกัด – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Online – เปิดให้บริการ
  • ระบบ Gold Phone – เปิดให้บริการ
  • รับ-ส่ง ทองคำแท่ง – ปิดให้บริการ
  • หจก.ห้างทองแสงนภา(หน้าร้าน) – เปิดให้บริการ

Share this post